Varning för Lupiner!

  • Bilden är hämtad från trafikverkets hemsida

Lupinerna sprider sig längs vägrenarna och utanför trädgårdar till glädje för en del människor som tycker att det är vackert. Samtidigt för de med sig problem. 

Lupiner är en växt som tar för sig på bekostnad av många andra växter. Den konkurrerar ut utrotningshotade ängsblommor. För att hjälpa våra ängsblommor och den stora mångfald av insekter och svampar som är knuten till dessa hoppas vi få din hjälp. Du kan motverka spridningen av lupiner genom att slå eller gräva bort dem, och genom att inte plantera lupiner i din trädgård.

Uppdaterad: 2018-06-08 12.48