...Nu pågår samråd om en detaljplan för del av Tärendö 3:61 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utbyggnad av befintlig hotell- och besöksanläggning i Tärendö. Detaljplanen ska reglera utbyggnad av stugor, hundgård och spaanläggning med mera. Samrådstiden är fr.o.m. 2017-12-18 t.o.m. 2018-01-22.  Mer information hittar du via denna länk.

Uppdaterad: 2017-12-18 09.56