Nyheter PoM/Tekniska

Innan byggstart

Du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga. Börjar du utan startbesked utgår automatiskt en byggsanktionsavgift som har en miniminivå på 22 250 kr 2013.

Startbesked får man efter det man beviljats bygglov, haft ett tekniskt samrådsmöte med Plan-och miljöenheten, inlämnat en kontrollplan och fått den godkänd.

För beslut om startbesked kan du behöva skicka in följande handlingar

  • Byggfelsförsäkring - Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd
  • Förslag på kontrollansvarig
  • Energiberäkningar
  • Geoteknisk utredning
  • Kontrollplan
  • Ventilationsritningar
  • Grund- och stomritningar
  • Fler handlingar kan eventuellt krävas i det enskilda fallet

I vissa enklare ärenden kan startbesked ges i samband med bygglov. Om ingen klagar på lovet så vinner det laga kraft inom fyra veckor från datum för lovet.