Vanligaste avgifterna

Timtaxa 2019

Miljö och hälsoskydd: 1006 kr

Livsmedel: 1193 kr för ordinarie kontroll

                      1006 kr för extra offentlig kontroll

 

Vanligaste avgifter i samband med tillsyn och prövning

(Exempel: Timtaxa á 1006 kr x 3 h = 3018 kr)

 • Inrättande av vattentoalett med sluten tank: 3 h

 • Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten: 5 h
   
 • Anmälan om installation av värmepump (berg- eller ytjordvärmepump): 2 h

 • Anmälan om försäljning av tobaksvaror, folköl eller elektroniska cigaretter: 2 h
         
 • Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning: 1 h

 • Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning: 1 h

 • Ansökan om befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall: Bifall: 1,5 h       Avslag: 1 h 

 

För övriga taxor, se Taxa för prövning och tillsyn

Uppdaterad: 2019-04-05 15.44 av eriwaa ildfre