Valresultat i Pajala kommun

Socialdemokraterna får fortsatt förtroende kommande mandatperiod, men har tappat två mandat och har nu 16 mandat i fullmäktige. Vänsterpartiet tappade från sju till sex mandat. Nya invalda partier är (FP) och (SD) varav det sistnämnda saknar politisk representation.

Socialdemokraterna får störst andel röster i Pajala kommun med 46,7 procent enligt det preliminära valresultatet men tappar två mandat.

(V) har sex mandat men tappar ett. (M) ökar sitt mandat från två till tre. (KD) har kvar tre mandat, (NS) har kvar två mandat.  

(FP) och (SD) får en mandat vardera till skillnad från förra valet. Dock saknas politiker för (SD) och det blir en tom stol i fullmäktige.

Vi länkar till valmyndighetens sida gällande valresultatet. Inne på sidan kan du se det totala resultatet, andelen mandat samt de olika valkretsarna.

För att se valresultatet gällande valet till riksdagen klicka här.

För att se valresultatet till landstinget klicka här.

För att se valresultatet till kommunfullmäktige klicka här. 

20 september redogörs det slutliga valresultatet.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48