Tema Flytta Hit i marknadstältet

Under marknaden har Pajala kommun och Pajala utveckling AB (Puab) för tredje året i rad ett tält på Soltorget dit alla intresserade är välkomna att besöka för att fråga om verksamheterna.

I år är temat Flytta hit. Och vi hoppas att lyckas locka nya invånare till kommunen. I vanlig ordning har vi bjudit in företag och föreningar som har med temat att göra och är väldigt glada över att för första gången kunna medverka i Tornedalen Pride.

Denna gång blev det representanter från kommunens byar, föreningar inom exempelvis idrott, studieförbund, bostadsföretag och andra näringar som riktar sig till boendet såsom bland annat träning.

I mån av plats har kommunen och Puab även en öppen inbjudan i Tornedalsbladet samt det kommande kommunala informationsbladet. Alla är hjärtligt välkomna förutsatt att det inte sker någon försäljning.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48