Systematisering av kvalitetsarbete på gång

Att göra rätt saker på rätt sätt vid rätt tillfälle är vad kvalitetsarbete handlar om. Socialtjänsten jobbar intensivt med förbättringsarbete på flera områden.  Kvalitetsledningssystem underlättar och framför allt systematiserar förbättringsarbetet t ex arbetet med synpunkter från Pajala kommuns medborgare när det gäller socialtjänsten. Det pågår en hel del arbete för att förbättra kvalitén, läs mer under Stöd och omsorg. 

 


Uppdaterad: 2018-08-23 15.48