Sopkärls placeringar

I slutet av Augusti har Tekniska enheten påbörjat en översyn av hämtningsrutiner, översynen pågår under september och ocktober månad.

De berörda kunderna får information i brevlådan.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48