Renhållningsinformation till B-områden

Tömningsscheman för B-områden finns på sidan över renhållningsturer. Den finns med i kommande kommunblad.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48