...Pressmeddelande angående förorenat vatten i Kaunisvaara

Vid sedvanlig provtagning på vattenverket i Kaunisvaara visade ett av provsvaren halter av bly i vattnet.

Provet togs från en kran i ett hushåll anslutet till vattenverket. Utifrån gällande livsmedelslagstiftning har kommunen gått ut med information om det otjänliga vattnet. Detta är en sedvanlig säkerhetsåtgärd. Två nya prov har tagits för att undersöka blyhalten i vattenverket. Provsvar beräknas komma måndagen den 8 oktober. Fram till dess gäller att vattnet i Kaunisvaara är otjänligt.

Idag finns inga indikationer på att gruvområdet påverkat vattnet i Kaunisvaara. Däremot är det känt att olika kranar innehåller olika halter bly, som vid ovannämnd mätning kan visa förhöjda blyhalter.

Tekniska avdelningen kommer se till att det finns vatten att hämta från en tank som står uppställd vid vattenverket i Kaunisvaara.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande kan ställas till:

Arbetsledare VA Ulf Kero 0978-122 53 eller

Tf teknisk chef Agneta Suikki, 0978-120 25

Uppdaterad: 2018-10-05 13.13 av linhuh