Pajala varslat om stridsåtgärder

  • Bernt Holmström, räddningschef i Pajala kommun.
Pajala kommun har fått varsel om stridsåtgärder för de beredskapsbrandmän som är anslutna till fackförbundet BRF (Brandmännens riksförbund). Blockaden trädde i kraft 15 juni 06.00. Varslet gäller inte räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvärdsuppdrag.

Den 25 maj mottog de centrala arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta ett konfliktvarsel från Brandmännens Riksförbund, BRF.

Förhandlingar pågått under en längre tid men trots medlare har man inte lyckats komma överens om ett nytt avtal för beredskapsbrandmännen/RiB-personalen.

Pajala kommun har fått varsel om stridsåtgärder för de beredskapsbrandmän som är anslutna till fackförbundet BRF. Blockaden trädde i kraft 15 juni kl. 06.00. Konflikten berör drygt hälften av beredskapsbrandmännen i Pajala.

Räddningschefen i Pajala kommun, Bernt Holmström säger, att utryckningar kommer att ske precis som vanligt och att det inte finns någon anledning till att vara oro.

- Varslet gäller inte räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag. De brandmän som berörs av konflikten kommer att rycka ut vid exempelvis olyckor och bränder.

 

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48