Pajala prisas för bästa tillväxt 2013

Pajala mottar pris för Bästa Tillväxt i Norrbottens län 2013 följt av Kiruna på andra plats och Arjeplog på tredje plats av kreditupplysningsföretaget Syna.

Vi har haft nyetableringar i Pajala de senaste åren som har gjort kommunen till ett dragplåster och den positiva trenden har hållit i sig ett par år nu. Bästa tillväxt betyder jättemycket och är ett intyg på att näringslivsklimatet förbättras, säger Kjell Klippmark, näringslivschef i Pajala kommun (bilden).

De kommuner med största andelen företag som har ökat omsättning, nyanställt och gått med vinst tilldelas pris för Bästa Tillväxt.

Om priset

Enlig Synas tillväxtindex uppmärksammas de kommuner där en stor andel av företagen går bra och växer.

I varje län får den kommun priset som har den största andelen. Kommuner med färre än 100 aktiebolag har tagits bort eftersom resultatet annars blir missvisande.

Vi premierar bredd och stabilitet snarare än spjutspetsar. I de fall det finns ett stort framgångsrikt företag i en mindre kommun får det effekt i Synas index bara om företaget anlitar underentreprenörer i kommunen eller sysselsätter mycket folk i kommunen, vilket leder till att servicenäringar får ett bättre kundunderlag. Det är viktigare för en kommun att det finns många små företag som växer än att det finns ett stort företag som är framgångsrikt.

En region blir stabilare om 100 små företag anställer en person till och ökar sin omsättning än om ett företag gör det. 

Utnämningen baseras på tre värden

- Andelen företag som har en omsättningsökning > 5 % mellan de två senaste årsredovisningarna, 

- Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna och 

- Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen. 

Centralt är alltså andelen företag som ökat. Av dessa tre tal gör vi sedan ett index som möjliggör att jämföra kommunerna med varandra. Indexet baseras på alla svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48