Pajala bästa skolkommun 2014

  • Centralskolan

Grundskolan i Pajala kommun rankas som bästa kommun i Sverige i det kommunala grundskoleindex som Föräldraalliansen sammanställt för 2014. Rankingen omfattar bland annat måluppfyllelse och pedagogisk personal.

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar. Förbundets ändamål är att verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling och hälsa.
Uppdaterad: 2018-08-23 15.48