...Nya stödmöjligheter för företag inom livsmedelsförädling

Nu erbjuder Region Norrbotten nya stödmöjligheter för företag som planerar investeringar kopplade till livsmedelsförädling.

Stödet kan ges till investeringsförberedande förstudier och investeringar.

Mer info i länk http://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/Press/Pressmeddelanden-2018/Nya-stodmojligheter-for-foretag-inom-livsmedelsforadling/

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av linhuh