Northlands presskonferens välbevakad

Anledningen till att Northland stoppar all verksamhet och varslar samtlig personal är för att försöka förhindra att bolaget försätts i konkurs. Även all personal på Cliffton, varav de flesta är chaufförer och trafikplanerare, i Junosuando har varslats.

Intresset från såväl kommunmedborgare som media var stort då Northland Resources höll presskonferens gällande att verksamheten ute på gruvområdet nu stoppats.

Undviker snar konkurs

Johan Balck, vd, säger att anledningen till att styrelsen tog ett så drastiskt besked var för att undvika konkurs.

- Detta innebär beklagligt nog att många skickliga och engagerade medarbetare måste lämna bolaget. Alla våra medarbetare har arbetat hårt för Northlands bästa, och jag är imponerad över hängivenheten som visats.

- Vi har gjort ett jättefantastiskt arbete de senaste månaderna för att säkra en framtid för Northland. Vi försöker bromsa ner och få kontroll på verksamheten. Det kommer ta tid och det kommer att vara jobbigt.

Balck menar att verksamheten kommer att kunna startas upp igen om allt genomförs på ett bra sätt.

- För att vi ska kunna göra det fordras väldigt stora insatser och en vettig lösning från industriella investerare och investerare.

Hur länge verksamheten kommer att ligga nere kan han dock inte svara på i dagsläget. Men menar att det blir svårare att komma igång ju längre uppehållet blir.

Något även IF Metalls ordförande Daniel Eneslätt håller med om. Särskilt då gruvbranschen är svårrekryterad. Och att det kan bli svårt att hitta personer att anställa ifall varslen leder till uppsägningar.

"Stop and go"

Advokaten och rekonstruktören Lars Söderqvist som även var inblandad vid Northlands tidigare kriser använde uttrycket "stop and go".

- Vi måste stoppa nu för att kunna fortsätta längre fram. Nu förbereder vi oss för att så snabbt och till en så låg kostnad som möjligt starta upp produktionen igen.

- Detta betyder dock inget för framtiden än att vi just nu inte kan bedriva produktion. Och vi håller fortfarande förhandlingar gällande verksamheten men har inga likvida medel att driva produktionen med, säger Söderqvist.

Även Cliffton varslar

Även all personal (200) på Cliffton Mining i Junosuando, där trafikcentralen och chauförrerna är placerade varslades imorse.

Totalt sett berörs ungefär 500 personer i de båda bolagen.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48