Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

I Sverige finns fem nationella minoriteter: sverigefinnar, judar, romer, samer, och tornedalingar. Den elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i sitt modersmål - finska, jiddisch, romani chib, samiska och meänkieli. Eleverna har denna rättighet oavsett om minoritetsspråket är ett levande språk i hemmet eller inte. Det gäller i grundskolan, specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Pajala kommun erbjuder elever att delta i modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. Undervisningen kan komma att ske utanför den ordinarie schemalagda undervisningstiden. En förutsättning för att kommunen anordnar undervisning i respektive språk är att det finns en lämplig lärare.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av Anders Aasa