Var rädd om lekparken

  • Eftersom det röks, äts, dricks och cyklas i lekparken blir det snabbt slitage och en otrivsam miljö för barn att leka i.
  • Eftersom det röks, äts, dricks och cyklas på i lekparken blir det snabbt slitage och en otrivsam miljö för barn att leka i.

Den nya lekparken har blivit populär bland barn och en naturlig samlingspunkt.

Men slits snabbt och blir mindre trivsam då det bland annat cyklas, äts och röks inne på det gula området. Därför sätter nu kommunen upp skyltar om vad som inte är önskvärt där barnen leker.

Detta för att alla ska känna sig trygga och leka i en ren miljö. Och att lekparken ska hålla så länge som möjligt och vara trivsam att vistas i.

Det är inte på det gula lekparksområdet tillåtet att:
- Cykla, dels blir det svarta märken i mattan som slits. Samt att det kan vara farligt.
- Röka
- Låta husdjur leka
- Äta
- Dricka

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48