Ministerbesök

  • Kultur- och Demokratiminister Alice Bah Kuhnke

I torsdags och fredags besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Pajala, på inbjudan av Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, i och med firandet av tornedalingarnas dag. På torsdag besökte hon slåttermyren i Vasikkavuoma och på fredag deltog hon i firandet i Kangos där hon bl a höll högtidstal.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48