...Minister och vd:n för Vattenfall diskuterade strömavbrott

  • Landsbygdsmnister Sven-Erik Bucht och Vattenfalls vd Annika Viklund besökte Kitkiöjärvi torsdagen 9 januari, men anledning av de många strömavrbotten som drabbar främst de norra delarna av kommunen. Foto: Lena Jatko.
Vattenfalls vd och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökte Kitkiöjärvi under torsdagskvällen med anledning av att den, samt flera andra byar i de norra kommundelarna drabbats av drygt 80 strömavbrott under 2014. Något Bucht ser mycket allvarligt på.

Kitkiöjärvi hade mer än 80 strömavbrott under 2014. Strömavbrotten är ingen ovanlighet, framförallt i de norra delarna av Pajala kommun (även i Kiruna) vilket fått invånare att ifrågasätta var Vattenfall och staten kan göra åt de återkommande problemen.

"Ser över vad avbrotten beror på"

Under torsdagskvällen (9:e januari) besökte Vattenfalls vd Annika Viklund samt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) byn.

Viklund säger till Nordnytt, att de ser över vad strömavbrotten beror på mer precist samt vad de ska göra.

- Vi ska gå igenom våra underhållsåtgärder, skogsröjning, se över om det behövs mer tekniska insatser gällande nätet eller om det är ombyggnationer.

- Det kommer att bli en kombination av dessa och det finns tyvärr ingen lätt lösning. Hade det funnits hade det redan varit gjort, säger Viklund.

Viklund menar även att underhållet och att materialet i ledningarna är bra, men att man måste lösa olika problem på ett helt annat sätt än i städer på grund av att det är en glesbygd.

Ministern ser ytterst allvarligt på problemet

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht säger att han är på plats för att informera sig om läget och att det är allvarligt att elförsörjningen inte fungerar, vilket är oerhört viktigt för att kunna bo kvar på landsbygden. Samt att han förväntar sig att Vattenfall kommer att ha en lösning på ett åtgärdspaket.

- Att ha upp emot 87 strömavbrott under ett år visar att man inte har tagit problemen på fullaste allvar, säger Bucht.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av Ulrika Huhtaniska