Manifestation för skolor i Tärendö och Junosuando

Cirka 200 personer samlades vid Rian i ett demonstrationståg med kommunhuset som mål. Anledningen var det politiska förslaget att elever från årskurs sex i Junosuando och Tärendö skulle pendla till Pajala mellan 4,5-6 mil och centralskolan i Pajala med länstrafiken.

Enligt ett politiskt förslag fullmäktige ska ta ställning till i ett extrainsatt fullmmäktige 27 april ska elever i årskurs sex till nio ska flyttas från skolorna i Tärendö och Junosuando till Centralskolan i Pajala.

Skolorna ligger melan 4,5-6 mil från centralorten och är en resa med länstrafiken på cirka 45 minuter.

Anledningen till förslaget är kommunens dåliga ekonomiska läge och hela organisationen och strukturen i kommunen ses över. På skolorna går totalt cirka 35 elever från klass ett till nio, i Tärendö med 100 kvadratmeter per elev i yta vilket är en av anledningarna till att förslaget togs fram.

200 personer samlades och lämnade över en protestlista med drygt 1.300 underskrifter till kommunalrådet Harry Rantakyrö men budskapet om att byarna måste leva vidare och att en grundskola från klass ett till nio är en nödvändighet.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48