Manifestation för gruvan

Pajala kommun arrangerar en manifestation för gruvans fortlevnad den 30 oktober 18.00.
- För regionen är gruvans fortlevnad en fråga om att leva eller dö, säger medarrangören Bengt Niska.

 

Niska anlitades nyligen av Pajala utveckling AB för att göra en rapport om vilka konsekvenser en permanent nedläggning av gruvan får för kommunen och regionen.  

Efter Northlands besked om att vila verksamheten bildades en Pajala-grupp på Länsstyrelsens initiativ. Syftet är att se till hur kommunen ska kunna utvecklas och rädda gruvnäringen. Läs mer om gruppen här.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48