...Livesändning från kommunfullmäktige 26/9-2016 (Uppdaterad med Video)

I fönstret nedan kan ni se fullmäktigemötet. som startar 11.00 den 26/9-2016: 

(Uppdaterad med version där pauser är bortklippta)

Ärenden

1. Information från Lapplands Kommunalförbund
2. Avsägelse av förtroendeuppdrag
3. Fastställande av skattesats för år 2017
4. Investeringsbudget 2017
5. Budget 2017 - 2020
6. Preliminär budget 2017 och treårsplan 2017 - 2019
7. Policy för internkontroll
8. Valärende
9. Valärende
10. Motion – Genomförandet av kommunfullmäktigemöten
11. Anmälan av motioner
12. Interpellationer och enkla frågor


Teknisk checklista
1. För att kunna se bilden utan hack rekommenderas en internethastighet på ca 5mbits eller mer. Om ni är osäker på vilken hastighet ni har så kana kolla upp detta på bredbandskollen.se
2. Video och ljud använder mycket data vilket är viktigt att tänka på om man använder mobilt bredband som har en begränsad datamäng. Med mobilt internet menas data via 3G och 4G-näten.
3. Om ni har ett hushåll med många användare så kan det vara så att 5mbits inte räcker. l sådana fall kan man se till att koppla ner andra enheter som har tillgång till internet. 4. Om problem med uppkopplingen från mötet uppstår så kommer detta meddelas. I sådant fall kommer mötet laddas upp i efterhand. Om ljud eller bild fattas gå in på youtube och kommentera detta isåfall.
5. Rekomenderade webläsare är Chrome och Firefox för Windows. Safari för Mac.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48