Se sändning från kommunfullmäktige 21/11-2016

Se möte i rutan nedan:

OBS! För att se videon i helskärm klicka på texten i video eller youtube-knappen nere i högra hörnet. Detta tar er till Pajala Kommuns youtube. 

Mötet inspelat den 21/11-2016 på Pajala Folkets Hus.

 

Ärenden

1. Information om pensioner 

2. Avsägelse av förtroendeuppdrag 

3. Valärende 

4. Valärende 

5. Valärende 

6. Valärende 

7. Delårsredovisning augusti 2016 med prognos helår 

8. Delårsredovisning 2016-01ä-01 – 2016-06-30, Lapplands Kommunalförbund 

9. Interpellationer och enkla frågor 

10. Motioner

 

Teknisk checklista

1. För att kunna se bilden utan hack rekommenderas en internethastighet på ca 5mbits eller mer. Om ni är osäker på vilken hastighet ni har så kana kolla upp detta på bredbandskollen.se

2. Video och ljud använder mycket data vilket är viktigt att tänka på om man använder mobilt bredband som har en begränsad datamäng. Med mobilt internet menas data via 3G och 4G-näten.

3. Om ni har ett hushåll med många användare så kan det vara så att 5mbits inte räcker. l sådana fall kan man se till att koppla ner andra enheter som har tillgång till internet. 

4. Om problem med uppkopplingen från mötet uppstår så kommer detta meddelas. I sådant fall kommer mötet laddas upp i efterhand. Om ljud eller bild fattas gå in på youtube och kommentera detta isåfall.

5. Rekomenderade webläsare är Chrome och Firefox för Windows. Safari eller Chrome för Mac.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48