...Livesändning från Kommunfullmäktige den 26 Oktober 2015

Om sändningen
Här nedan i videofönstret kan ni se sändningen från kommunfullmäktige. Om ni har tekniska problem så finns en tekniskt checklista nedanför inlägget. Ni får gärna prenumerera på Pajala Kommuns youtube-kanal för att få reda på när vi sänder eller laddar upp videoklipp. Klicka här för att komma till Pajalas youtube.

 

Ärenden

1. Avsägelse av förtroendeuppdrag
2. Valärende
3. Val av revisor i Pajala Utveckling AB 
4. Val av nya nämndemän för år 2016-2019
5. Detaljplan för del av Pajala 11:59, 11:37 samt 9:3
6. Styrdokument 2015 – 2018 för Krisberedskap
7. Risk- och sårbarhetsanalys 2015
8. Jämställdhet- och mångfaldsplan 2015 - 2017
9. Årsredovisning 2014, Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
10. Borgensförbindelse kommunala bolag
11. Motion – Flaggning i kommunens flaggstänger
12. Motion – Utvecklingsplaner för byar i Pajala kommun
13. Motion – Långtidsplan för Pajala kommun
14. Motion – samordning av tjänster med närliggande komuner
15. Anmälan av motioner
16. Interpellationer och enkla frågor

 

Teknisk checklista
1. För att kunna se bilden utan hack rekommenderas en internethastighet på ca 5mbits eller mer. Om ni är osäker på vilken hastighet ni har så kana kolla upp detta på bredbandskollen.se
2. Video och ljud använder mycket data vilket är viktigt att tänka på om man använder mobilt bredband som har en begränsad datamäng. Med mobilt internet menas data via 3G och 4G-näten.
3. Om ni har ett hushåll med många användare så kan det vara så att 5mbits inte räcker. l sådana fall kan man se till att koppla ner andra enheter som har tillgång till internet. 
4. Om problem med uppkopplingen från mötet uppstår så kommer detta meddelas. I sådant fall kommer mötet laddas upp i efterhand. Om ljud eller bild fattas gå in på youtube och kommentera detta isåfall.

5. Rekomenderade webläsare är Chrome och Firefox för Windows. Safari för Mac.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48