VIdeo från Kommunfullmäktige 15 Juni 2015

Om sändningen
Här nedan i videofönstret kan ni se sändningen från kommunfullmäktige. Om ni har tekniska problem så finns en tekniskt checklista nedanför inlägget. Ni får gärna prenumerera på Pajala Kommuns youtube-kanal för att få reda på när vi sänder eller laddar upp videoklipp. Klicka här för att komma till Pajalas youtube.

 


Dagordning 
1. Information Ung i Tornedalen
2. Information från projektet Cultural Planning i Pajala
3. Avsägelse av förtroendeuppdrag
4. Valärende
5. Valärende – Revisor i Lapplands Kommunalförbund
6. Valärende – Ledamot i Gymnasienämnden
7. Valärende – Ledamot i Socialnämnden
8. Årsredovisning 2014 med verksamhetsberättelse
9. Delårsuppföljning 2015-04-30
10. Tilläggsbudget 2015
11. Revidering av investeringsbudget 2015
12. Budgetdirektiv 2016 med verksamhetsplan 2017 – 2019
13. Preliminär budget 2016 och treårsplan 2016 – 2018 för Lapplands Kommunalförbund
14. Lapplands Kommunalförbund – Årsredovisning 2014
15. Förändrade avgifter inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordinärt boende
16. Revidering av renhållningsordning
17. Renhållningstaxa
18. Taxa för Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
19. Taxa för Tillstånd för hantering av brandfarliga varor
20. Riktlinjer för vägbelysning
21. Serviceplan för Pajala kommun
22. Prioritering av samhällsviktiga verksamheter
23. Arbetsordning för kommunfullmäktige
24. Motion – Tillvaratagande av kompetens hos medarbetare i de kommunala verksamheterna
25. Motion – Tidsgräns och återrapportering om motionernas status till kommunfullmäktige
26. Motion – Införande av gemensam budget för inköp av arbetskläder
27. Motion – Fixare till +65
28. Motion – Miljönärsprojektet
29. Motion – Förtätning av turer vid ÅVC i Kangos
30. Motion – Standardhöjning av väg Kangos – Särkimukka
31. Motion – Standardhöjning av väg mellan Hukanmaa och Kaunisvaara
32. Motion – Dricksvattnet i Kangos
33. Motion – Iordningställande av kallkälla
34. Motion – Utplacering av lådor med sand
35. Anmälan av motioner
36. Interpellationer och enkla frågor

Teknisk checklista
1. För att kunna se bilden utan hack rekommenderas en internethastighet på ca 5mbits eller mer. Om ni är osäker på vilken hastighet ni har så kana kolla upp detta på bredbandskollen.se
2. Video och ljud använder mycket data vilket är viktigt att tänka på om man använder mobilt bredband som har en begränsad datamäng. Med mobilt internet menas data via 3G och 4G-näten.
3. Om ni har ett hushåll med många användare så kan det vara så att 5mbits inte räcker. l sådana fall kan man se till att koppla ner andra enheter som har tillgång till internet. 
4. Om problem med uppkopplingen från mötet uppstår så kommer detta meddelas. I sådant fall kommer mötet laddas upp i efterhand. Om ljud eller bild fattas gå in på youtube och kommentera detta isåfall.

5. Rekomenderade webläsare är Chrome och Firefox för Windows. Safari för Mac.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48