Kungen besökte Vasikkavuoma

Under kungens besök till Vasikkavuoma överlämnades ett bidrag på 20.000 kronor för att bevara en av ängsladorna som kulturarv till ängsladans ägare Magnus Wanhatalo. - Här har man försökt hålla ladorna i gott skick för framtiden, och då hoppas jag att initiativet engagerar folk att bevara andra lador. Det här är ett kulturarv, sa kungen.
Kungen besökte Vasikkavuoma under måndagen (1 september). Anledningen till besöket var att ge ett kulturbidrag till en av ängsladorna för att denna ska kunna bevaras som ett kulturarv.

"Roligt och spännande"

Bidraget på 20.000 kronor delades ut till ladans ägare Magnus Wanhatalo tillsammans med en liten plakett.
- Det känns roligt och spännande att han vill bidra till att hålal den i skick för framtiden, säger Wanhatalo.

Ängslador är ett kulturarv och endast en tiondel av alla ladot finns kvar jämfört med 1950-talet. Och själva ordet lada betyder lägga på hög.

"Ett kulturarv"

Ladorna var viktig för att kunna ha vinterfoder till djuren då allt hö inte kunde tas med hem till gården efter slåttern. Vintertid kunde fodret dock fraktas då marken var täckt med snö och tjäle. Idag finns endast en tiondel av alla lador kvar jämfört med 1950-talet.
- Jag har ju varit i Norrbotten flera omgångar under mitt liv under resans lopp har jag sett hur de långsamt förfaller på många platser. Här har man verkligen vidmakthållit och försöker hålal dem i så gott skick som möjligt för framtiden.
- Hoppas att någon som orkar och har intresset kan engagera sig i att bevara de här ladorna inför framtiden. Det är ett kulturarv helt enkelt, säger kungen.
Uppdaterad: 2018-08-23 15.48