Kommunfullmäktige 2016-04-11 (med Video)

Måndag 2016-04-11, klockan 10.00
Plats: Pajala Folkets Hus, danslokalen

Redigerad version där pauser i mötet är bortklippta kan ses nedan:

Ärenden

1. Information avseende Integration
2. Avsägelse av förtroendeuppdrag
3. Revisionsberättelse för år 2015
4. Årsredovisning 2015
5. Ansvarsfrihet för år 2015
6. Inriktningsbeslut samt ekonomiska mål 2017-2020
7. Tillämpningsregler och taxor inom förskola och fritidshem
8. Taxor Pajala Airport
9. Försäljning av f d skolfastigheten Kitkiöjärvi 1:13
10. Plan för extraordinär händelse i Pajala kommun 2015-2018
11. Tjänstgöringstid/arvode för Överförmyndare
12. Motion – Driftskostnader för badhusets lokaler i Junosuando
13. Avskrivning av motioner
14. Anmälan av motioner
15. Interpellationer och enkla frågor


Teknisk checklista

1. För att kunna se bilden utan hack rekommenderas en internethastighet på ca 5mbits eller mer. Om ni är osäker på vilken hastighet ni har så kana kolla upp detta på bredbandskollen.se
2. Video och ljud använder mycket data vilket är viktigt att tänka på om man använder mobilt bredband som har en begränsad datamäng. Med mobilt internet menas data via 3G och 4G-näten.
3. Om ni har ett hushåll med många användare så kan det vara så att 5mbits inte räcker. l sådana fall kan man se till att koppla ner andra enheter som har tillgång till internet. 
4. Om problem med uppkopplingen från mötet uppstår så kommer detta meddelas. I sådant fall kommer mötet laddas upp i efterhand. Om ljud eller bild fattas gå in på youtube och kommentera detta isåfall.
5. Rekomenderade webläsare är Chrome och Firefox för Windows. Safari för Mac.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48