Kommunfullmäktige 2018-02-26

Ärenden 

 1. Anmälan om ny ledamot
 2. Avsägelser
 3. Valärenden 
 4. Arbetsmiljöpolicy                                                                               
 5. Översyn ägardirektiv för Pajala Värmeverk AB
 6. Revidering av arvode för Överförmyndare
 7. Revidering av ersättning till förtroendevalda              
 8. Meddelanden/ Delgivning
 9. Motioner
 10. Interpellationer och frågor
 11. Strategisk diskussion – Pajala kommun i framtiden

Klicka här för att se kallelse.

Live-sändning

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av linhuh