Webbsänt Kommunfullmäktige 17 mars

När: Måndag 2014-03-17
Tid: 10.00   

Plats: Pajala Folkets Hus, danslokalen                                          

Webbsändning av mötet via http://www.streamnow.se/anywhere/livec01.html

 Ärenden

Information om framtidens verksamhet inom Socialnämnden och Kultur- och utbildningsnämnden

  1. Information från Ung i Tornedalen
  2. Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse
  3. Ansvarsfrihet för år 2013
  4. Regionala kollektivtrafikmyndigheten och centraliserad färdtjänsthantering i länet 
  5. Motion - Besparingsförslag 
  6. Motion – Räddningstjänst samverkan
  7. Anmälan av motioner 
  8. Interpellationer och enkla frågor   

 

 

Ordföranden 

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48