Kommunchef och administrativa chefen arbetsbefriade

I väntan på fackliga förhandlingar är både kommunchef Lena Jatko och administrativa chefen Gösta Lindmark arbetsbefriade från sina tjänster.

Kommunchef Lena Jatko och administrativa chefen Gösta  Lindmark informerades under tisdagen (19 maj) om att de arbetsbefriats med omedelbar verkan. Förhandlingarna med facket kommer att påbörjas så snart som möjligt säger Kommunalrådet Harry Rantakyrö (S) och personalutskottets ordförande Britta Tervaniemi (V).

Under måndagen hölls ett extra kommunstyrelsesammanträde gällande utköpet av en tidigare bidragsanställd kvinna till en kostnad om cirka 680.000 kronor Jatko och Lindmark handlade.

Underlaget var en rapport som sammanställts under våren av PWC på uppdrag av Pajala kommun för att se om hanteringen av ärendet följt kommunens riktlinjer och delegationsordning. Du hittar den här.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48