Bredbandsundersökning 2018

För oss är det viktigt att alla i Pajala kommun har tillgång till bredband så alla kan använda de digitala tjänster som behövs. Därför vill vi ta reda på hur ditt bredband verkligen fungerar så du får ut det du vill och behöver av de digitala tjänster som finns.

Du som bor, arbetar och/ eller har sommarboende i Pajala kommun har möjlighet att fylla i enkäten. Du svarar anonymt på åtta frågor som tar några minuter i anspråk. Ambitionen är att resultatet ska leda till förbättring av bredbandsutbudet i kommunen på lång sikt. Det är konstaterat att kommunikation är grundläggande för att skapa tillväxt och trivsel, tillgång till snabbt och stabilt bredband bidrar till just det.

Undersökning/ Enkät
Hjälp oss med förbättringsarbetet genom att klicka på följande länk och svara på enkäten: Bredbandsundersökning 2018

Svara senast sista oktober 2018

Undersökningen pågår till och med 2018-10-31, sprid gärna informationen om undersökningen så vi får så mycket underlag som möjligt för att få ett representativt resultat.

Uppdaterad: 2018-10-02 13.40 av linhuh