Godkänt badvatten vid badstranden!

Då provtagningar visat på höga halter av E. coli avrådes bad vid badstranden förra veckan.
Nu har svar från provtagningen utförd den 21 juli kommit in och det visar på tjänligt vatten.

Ha en fortsatt trevlig sommar! 

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48