Flygen ska gå enligt tabell

– Tidsplanen är väldigt enkel. Flygen ska gå enligt tabell i stort sett omgående. Detta säger Allan Soll, vd Avies, till Pajalas kommunalråd Kurt Wennberg och Tekniske chefen Rune Blomster, under ett möte under onsdagen. Anledningen bakom detta är att ett stort antal avgångar mellan Pajala och Luleå har ställts in under våren.

Våren har varit problematisk gällande flyglinjen mellan Pajala-Luleå-Pajala då ett stort antal flygavgångar mellan Pajala och Luleå har ställts in.  

Med anledning av detta träffades Kurt Wennberg, kommunalråd, Rune Blomster, teknisk chef, och Allan Soll, vd Avies, under onsdagen.

 Soll säger, att bolaget kommer att göra allt för att det åter ska vara tillförlitligt att åka med dem som möjligt.

– Tidsplanen är väldigt enkel. Flygen ska gå enligt tabell i stort sett omgående.

– Vad vi är överens om är dock att tilliten för oss måste komma tillbaka från kommunen och resenärerna.

 

Kurt Wennberg, kommunalråd i Pajala, säger att mötet var konstruktivt men att det enda sättet att vinna tillbaka förtroendet är att flygen återigen börjar gå reguljärt.

– Förra året gick väldigt bra och vi fördubblade antalet resenärer. Men i år är alldeles för många avgångar inställda.

 Närmast ska Avies göra en utredning om vad som har gått fel och varför. Vilken kommunen kommer att få ta del av.  

Beror på tekniskt fel

Enligt Soll beror de inställda flygplanen till största delen på tekniska fel sett till flygplanen.

– 2012 gick väldigt bra. Har det skett något i våra rutiner som nu har lett till en försämring måste vi se över detta och ändra tillbaka till hur det var tidigare.  Kommunikationen måste fungera bättre. Och vi måste se hur ska vi få informationen att fungera bättre?

 

Soll menar, att problemen inte kan lösas i en handvändning men att flyglinjerna måste gå enligt tidtabell omedelbart.

 Pajala-Tallinn återinsätts i juli

Linjen Pajala-Tallinn kommer även att återinsättas redan i mitten av juli stod det klart efter ett möte med Pajala resebyrå.

 – Linjen har aldrig varit kommersiell, men eftersom vi ändå var tvungen att flyga till Tallinn för service tyckte vi att det passade bra att kombinera med charter.

 

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48