Minordbok på svenska och meänkieli

För första gången har det tagits fram en fickparlör på meänkieli och svenska. Fraserna och orden i parlören är främst inriktade mot personal och brukare inom äldreomsorgen. Den ska delas ut till samtliga anställda inom vården. - Det blir en stor lättnad för de äldre att de får hjälp på sitt eget språk, säger Agneta Rantatalo, enhetschef på Ängsbackens äldreboende.
Idag (måndag 10 juni) lanserade Pajala kommun den första fickparlören på svenska och meänkieli.
90 procent av äldre föredrar meänkieli
Innan arbetet konkretiserades gjordes en undersökning bland de äldre om vilket språk de helst talade. Och hela 90 procent föredrog meänkieli.
I dagsläget talar stora delar av personalen sapråket, men i takt med att yngre anställs försvinner även språkkunskapen till stor del.
Att det nu finns en parlör ser Agneta Rantatalo, enhetschef på Ängsbackens äldreboende, som mycket positivt. Och hon tror att den kommer att vara till stor hjälp för nyanställda att komma in i jobbet.
- Tidigare ringde de till annan personal för hjälp med tolkning av enklare fraser. Nu kan de lätt hitta det mest användbara.
- Och det är en stor lättnad för de äldre att kunna förstå vad vårdaren säger.

"Skulle behövt en själv"

Eva-Britt Andersson visar Kerttu Suikki, boende på Ängsbacken, den nya parlören.
Andersson säger att hon själv behövt en sådan när hon började jobba då det fanns många användbara fraser. 
Suikki är tvåspråkig, men tycker att idén är väldigt bra.
- Själv har jag aldrig haft problem förutom att jag hör dåligt. Men för andra som inte kan meänkieli eller svenska är det självklart en god hjälp.¨
Anders Alapää säger att intresset borde vara stort från andra som är förvaltningskommuner åt meänkieli och hoppas att även andra kommer att vara intresserade av att köpa in parlören.
I dagsläget har det tryckts 1.000 exempelar av parlören. 400 av dessa delas ut till vårdpersonal.
Fickordboken har tagits fram i samarbete med anställda inom vården. Den kommer förutom att delas ut till vårdanställda även finnas till försäljning och visas/säljas till övriga kommuner som är förvaltningskommuner för meänkieli.
 
Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av Ulrika Huhtaniska