Elever går kvar i byaskolor

Eleverna i klass 6-9 i Tärendö och Junosuando får gå kvar i byaskolorna i ett år till. Detta beslutades under ett extra kommunfullmäktige 26 april med endast den frågan på dagordningen.

Ifall elevantalet ökar kraftigt lyfts frågan upp politiskt igen.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade tidigare att elever i klass 6-9 ska pendla till centralskolan med länstrafiken och att kommunen då skulle spara pengar då endast cirka 35 elever går i grundskolan i Tärendö och Junosuando skolor (per skola).

 

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48