Eldningsförbud upphör

Länsstyrelsen har utfärdat ett länsgemensamt eldningsförbud i hela Norrbotten. Beslutet är unikt för länet och har tagits i samråd mellan räddningstänst, länstyrelsen och samtliga kommuner.

Eldningsförbudet gäller för all eldning utomhus med undantag från i förväg iordningställda grillplatser eller utegrillar i trädgårdar.

Ytterligare information finns på länsstyrelsens hemsida.

Uppdatering 2018-08-07

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-08-07-eldningsforbud-i-lanet-upphor.html

Uppdatering (2018-07-25)

Nu finns också ett flygblad på nio språk att ladda ner från Länsstyrelsen
Flygbladet hittar du här

Efter en förfrågan från länets räddningstjänster arbetar nu Länsstyrelsen med att samordna kommunikationen kring de skogsbränder som pågår i länet. Det innebär att vi från och med idag informerar löpande på vår webbplats om läget utifrån räddningstjänsternas gemensamma lägesbild. Arbetet sker i samverkan med den stab som räddningstjänsterna i länet bildade igår. 

Här hittar ni sidan som kommer att uppdateras dagligen (kring 10.00) med aktuell lägesrapport

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48