Din röst är viktig!

Nu börjar polisens och kommunens samarbete för att ta fram en bra dialog med dig som bor i kommunen, vi kallar det för medborgardialog.

Hur medborgardialogen ska ske utvecklas lokalt, och i Pajala börjar vi med en enkät. Enkäten är en del av det underlag som arbetas fram i medborgardialogen och som ska leda till ett eller flera medborgarlöften.

Ett medborgarlöfte innebär att polisen tillsammans med medborgarna, kommunen och andra samverkanspartners på lokal nivå sätter upp ett antal lokala prioriterade mål för kommande år och ser vilka åtgärder som kan behöva göras. Hur arbetet har fungerat mot löftena kommer att följas upp och redovisas.

Din röst är viktig och för att påbörja arbetet vill vi veta vad du upplever för problem i kommunen.

Besök polisens hemsida och besvara enkäten, den tar mindre än en minut!

Enkäten kan även hämtas ut och lämnas in närmaste polisstation.

Du hittar enkäten här.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48