Bucht ser positivt på Pajalas framtid

  • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) besökte Pajala kommun under torsdagen och fredagen (8-9 januari) för att dels ta del av Vattenfalls planer för att minska antalet strömavbrott i de framförallt norra delarna av kommunen samt informeras om kommunens ekonomiska situation.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökte Pajala under torsdagen och fredagen med anledning av de många strömavbrott i framförallt de norra delarna av Pajala kommun.

Under fredagen informerades Bucht om det aktuella läget i kommunen, bland annat den ansträngda ekonomin och utvecklingen i kommunen sett till gruvverksamhetens vara eller inte vara samt hur kommunen arbetar med ensamkommande barn och asylsökande då flera boenden har installerats i kommunen under kort tid.

Drygt 80 personer hade sökt sig till skolan i Kitkiöjärvi under torsdagskvällen för att samtala med Vattenfalls vd Annika Viklund samt Bucht (läs separat artikel här)

– Det är oerhört allvarligt som situationen har varit. Nu hoppas jag att Vattenfall utlovar investeringar och hoppas att vi kommer ifrån det oacceptabla. Från regeringens sida kommer jag att följa detta noga, säger Bucht.  

Sett till kommunens ansträngda ekonomi säger Bucht att det finns ett klart samband med möjligheten till tillväxt och företagsverksamhet precis som i alla kommuner.
– Jag hoppas att gruvan kommer igång, sett till företag och att kommunens ekonomi hamnar i balans. Gruvan har en enorm betydelse regionalt och nationellt.

– Sverige är ett land som är eroende av export och en viktig del är mineraler och industriprodukter. Och där är en gruva som den i Pajala en viktig länk. Och därför är det väldigt viktigt att den kommer igång igen snarast.

"Har följt gruvans tillkomst noga"

Detta är andra besöket Bucht gör i Pajala på kort tid, och bor i Karungi utanför Haparanda. Bucht säger, att han brinner för Toredalen och alltid kommer att göra så även om han numera bor veckovis i Stockholm.

– Jag har följt gruvans tillkomst noga, och jobbat nära kommunen, både med tidigare kommunalrådet Bengt Niska och som tidigare kommunalråd i Haparanda. Och nu som riksdagsledamot.

– Jag tror, vilket även konkursförvaltaren har uttryckt sig positivt om, att det kommer att komma en lösning under mars-april. Jobb och service är oerhört viktigt men kulturen är viktig i sammanhanget. Det är en stark bärare av samhällsbygget och där är jag imponerad av Pajala.

"Bra att de tar sig tid"

Kommunalrådet Harry Rantakyrö säger med anledning av Buchts besök under torsdagen och fredagen, samt Bucht och näringsminister Mikael Dambergs (S) besök för ett par månader sedan att det är bra att de tar sig tid att besöka kommunen.

– Särskilt Bucht som är från trakterna så man får med sig ett budskap till Stockholm. Och även jag är säker till 99 procent att det kommer ett positivt besked ganska snart gällande gruvan.

 

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48