...Bidra med dina bilder och din kunskap om byarna i Pajala kommun

Pajala kommun arbetar med att utveckla och förbättra innehållet på hemsidan efter bästa förmåga. Gällande kommunens byar vill vi bjuda in er alla att bidra med era bilder och er kunskap.

Pajala kommun har 82 bebodda byar av totalt 84 byar. Informationsunderlag och bildmaterial är begränsat. Därför välkomnas bildmaterial och information med källhänvisningar om kommunens alla byar för att det ska vara möjligt att uppdatera hemsidan. Tillsammans kan vi försöka utveckla och bevara den information som finns!

Klicka här för att se en förteckning över byarna, här ser ni även vilken information som finns om de respektive byarna i nuläget.

Skicka bild och fakta till kommun@pajala.se

Pajala kommun tackar för ert framtida bidrag!

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av linhuh