Besök inom Projekt Remodem

  • Representanter för de olika deltagarländerna Färöarna, Skottland inklusive Hebriderna, Norge och Sverige träffades för erfarenhetsutbyte med lokala politiker och medicinskt ansvarig läkare för Pajala Hälsocentral.
  • Representanter för de olika deltagarländerna Färöarna, Skottland inklusive Hebriderna, Norge och Sverige träffades för erfarenhetsutbyte med lokala politiker och medicinskt ansvarig läkare för Pajala Hälsocentral.
  • Representanter för de olika deltagarländerna Färöarna, Skottland inklusive Hebriderna, Norge och Sverige träffades för erfarenhetsutbyte med lokala politiker och medicinskt ansvarig läkare för Pajala Hälsocentral.
  • Representanter för de olika deltagarländerna Färöarna, Skottland inklusive Hebriderna, Norge och Sverige träffades för erfarenhetsutbyte med lokala politiker och medicinskt ansvarig läkare för Pajala Hälsocentral.

Den 19 - 21 november fick Pajala kommun besök av de övriga deltagarländerna i Projektet Remodem. Deltagare från Färöarna, Hebriderna, Skottland, Norge och Sverige träffades för att diskutera förutsättningar för god vård och omsorg för demenssjuka i glesbygd.

Vi hade seminariedagar på Folkets Hus i Pajala samt ett seminarium på Forest Hotel i Tärendö. Vi besökte Ängsbackens äldreboende och gick igenom den övriga byggnaden och avslutade med fika på Träffpunkten Friheten. Rönngårdens äldreboende fick också ett studiebesök på onsdag eftermiddag. På torsdagen hölls en videokonferens från Västerås kommun, som använder en hel del IT-tekonologi som hjälp för personer med demenssjukdom.  

Projekt Remodem är ett EU-projekt som drivs av Norrbottens Läns Landsting i samarbete med Kommunförbundet, och målsättningen är att underlätta i vardagen för personer i glesbygd med demenssjukdom och deras anhöriga. Från Sverige medverkar Pajala och Arvidsjaurs kommuner.

Deltagarna besöker samtliga länder under projektperioden.

Speciellt för glesbygd

Gemensamt för glesbygd är att  många av kommuninvånarna är pensionärer - och med hög ålder följer också en högre andel personer med demenssjukdom. I glesbygd är det således en mindre andel personer i arbetsför ålder som bidrar med skatteintäkter till kommunen och landstinget. En annan utmaning är att man bor glest och ofta har långt till grannar, men även till sjukvård och annan service i samhället.

Men de flesta som bor här, är också nöjda och äldre personer vill helst bo kvar i sina hem. Vår tredagarskonferens i Projekt Remodem visade att folk i glesbygd är uppfinningsrika och vana att klara sig själva; men tar också väl hand om varandra. På något sätt fungerar vardagen, trots allt.

Likartade problem

Men vi såg också att vården och omsorgen av demenssjuka har liknande utmaningar i de olika länderna:

- Sjukdomen är fortfarande stigmatiserande och något man helst inte pratar öppet om.

- Diagnoser ställs ofta sent i sjukdomsförloppet - och ibland inte alls.

- Möjligheterna till medicinering är begränsade, och forskningen kring sjukdomen är ännu i sin linda - även om det idag händer mycket på området.

- Många demenssjuka upplever ensamhet och brist på stimulerande händelser under dagarna.

Sjukdomen är relativt vanlig och synlig i glesbygden. Taxichaufförer, butiksanställda, barnbarn, brevbärare, grannar - "alla" har oftast en relation till någon som har demenssjukdom.

Vad vi gör i Projekt Remodem

Genom projektet hoppas vi kunna sprida kunskaper om sjukdomen och vad vi alla kan göra för att bidra till att vardagen blir bättre trots sjukdom. Vi tycker att det är viktigt att så många som möjligt nås av ökade kunskaper - personer med demens, anhöriga, allmänheten, socialtjänsten, sjukvården.

Vi strävar också efter att skapa en sammanhållen vårdkedja, så att den som fått en demensdiagnos (och deras anhöriga), upplever att det finns stöd och hjälp att få från samhället.

Dessutom kommer vi att prova olika tekniklösningar för anhöriga och för den demenssjuke, och på så sätt till viss del övervinna de långa geografiska avstånden. Alldeles i dagarna kommer vi att börja testa användning av iPad (för kommuniktaion) och GPS-larm med några användare. Vi har mötts av ett stort intresse för att testa teknikstöd bland de demenssjuka och deras anhöriga.

Goda exempel från andra ställen

Under konferensen fick vi också veta att på Hebriderna har man en satsning som kallas "Dementia Friendly Communities" - där butiksägare, banker, bibliotek och andra serviceinrättningar, får sätta upp en skylt som säger att det är en Demensvänlig butik eller bank, efter att ha kvalificerat sig för detta.

Färöarna har politikerna antagit en Demensplan som anger att vården och omsorgen om demenssjuka är ett prioriterat område.

Samarbetspartners

Pajala kommun och Pajala Hälsocentral samarbetar i projekt Remodem, som kommer att fortgå även nästa år.

Pajala Demensförening har också en representant med i delar av projektarbetet.

Nästa möte på Färöarna

Nästa samarbetetskonerens hålls på Färöarna i juni 2014.

Rapporter kommer ut allteftersom, om vad som hänt i projektet.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48