Besök från riksrevisionen

Hans Folkesson och Oskar Johansson från riksrevisionen besökte Pajala (fredag 8 maj). De fick information om vilka risk- och problembilder som finns i kommunen.

Hans Folkesson och Oskar Johansson från riksrevisionen besökte Pajala (fredag 8 maj).

De fick information om vilka risk- och problembilder som finns i kommunen sett till bland annat utbildning, integration och gruvverksamhet. Även sett till regionen och hur samarbete och diskussioner ser ut med andra myndigheter.

- Gruvan visar så tydligt på vilka sårbarheter som finns för att samhällen ska utvecklas. Och det är inte bara i Pajala man kan se detta, utan även näringar i hela Sverige.

Efter besöket säger Folkesson att de fått en analys ur kommunens perspektiv. Och förstår vilka villkor och förutsättningar som finns på ett bättre sätt.

Riksrevisionen granskar dock inte enskilda kommuner.

Fakta om riksrevisionen

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används.

Genom att utföra oberoende revision bidrar vi till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten.

Källa: www.riksrevisionen.se

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48