Bad på badstranden avrådes tills vidare!

Vid provtagning av vattnet i badstranden har sjukdomsalstrande bakterien Escherichia Coli (E. coli) hittats. Ännu högre halter har hittats i diket som löper nedströms från badplatsen.

De allra flesta E. coli-bakterier är harmlösa, men några få varianter kan orsaka diarrésjukdomar. E. coli orsakar magsmärtor och diarréer som kan bli blodiga. Symptomen visar sig vanligen efter 2-4 dagar (ibland upp till 12 dagar).
E. coli kan ge njurskador och andra allvarliga skador hos människor.

Små barn är särskilt känsliga och dödsfall förekommer.

Nya prover har tagits den 21 juli och provsvaren kommer nästa vecka. Tills dess rekommenderar vi att avstå från bad!

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48