Välkomna när kungen besöker Vasikkavuoma

  • Copyright Kungahuset Foto: Alexis Daflos
Kungen besöker Vasikkavoma måndagen den 1 september då han inviger en lada på myren som kulturminnesarv och anländer klockan 16.10. Allmänheten hälsas varmt välkomna och får gärna vara på plats senast 15.45.
Alla hälsas välkomna till fots från vägen i Erkheikki ner till Vasikkavuoma.
Parkering längs den allmänna vägen. Ingen trafik tillåts ner på vägen mot myren. Vi vill gärna att intresserade finns på plats senast 15.45.
 
Under besöket inviger han en lada på myren som kulturarv. Anledningen är att ängslador berättar om en tid då ängsmarkerna var en viktig resurs i jordbruket som i hög grad byggde på boskapsskötsel.
Ladan var viktig för att kunna ha vinterfoder till djuren då allt hö inte kunde tas med hem till gården efter slåttern. Vintertid kunde fodret dock fraktas då marken var täckt med snö och tjäle.
Idag finns endast en tiondel av alla lador kvar jämfört med 1950-talet.
Uppdaterad: 2018-08-23 15.48