Skicka e-faktura till Pajala kommun

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Pajala kommun skicka oss en e-Faktura. 

Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. 

Lagkravet, i Sverige PEPPOL BIS Billing 3, att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Som direktupphandling räknas också köp över disk. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen. Alla inköp som görs av Pajala kommun ska faktureras med en e-faktura. 

Observera att PDF och papper inte är ett godkända format. 

Om parterna har avtalat om en annan e-fakturastandard, kan leverantören fortsätta skicka fakturor enligt avtalad standard. 

 

Om ni inte har ett affärssystem

Företag som inte kan skicka E-Faktura kan använda en fakturaportal. Efter att ni registrerat er hos fakturaportalen kan ni skicka fakturor till oss. Registreringen görs på deras webb. Nedan finns en lathund till fakturaportalen som ni kan ladda ner. 

Kontakt:
www.fakturaportalen.se
Telefon 08-446 34 00
support@fakturaportalen.se
Lathund för fakturaportalen
Bild med möjliga mottagare för Pajala kommun

Ni som kan e-fakturerar idag

Pajala kommun kan ta emot leverantörsfakturor i formatet SVEFAKTURA 1.0 och Peppol Bis Billing 3. Pajala kommun är anslutna till Peppols infrastruktur. 

Identifierare:

  • Organisationsnummer              212000-2718
  • VAT nummer                                 SE212000271801
  • GLN nummer                                 7300009050338
  • Peppol ID                                        0088:7300009050338

VAN operatör:

Pajala kommuns VAN operatör är Kofax/Fakturaportalen 

Om ni har ett affärssystem:

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Pajala kommun betalar via bankgiro. Använd alltid bankgiro om sådant finns när ni skickar e-faktura till Pajala kommun. 

För att kunna skicka elektroniska fakturor är det ett absolut krav att du får en korrekt referenskod fr kommunens beställare. Kommunen referens består av en fyrsiffrig kod.

Uppdaterad: 2019-10-28 13.09