Upphandling och Inköp

Upphandling och inköp

Pajala Kommun gör varje år inköp för ca 170 miljoner kronor. Våra inköp innefattar varor, tjänster och entreprenader inom en mängd branscher i små som stora volymer. Alla kommunens inköp måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling.

Kommunen upphandlar inom alla olika verksamhetsområden som till exempel skola, vård, marknadsföring och fastigheter. Vi köper in allt från kontorsmaterial, sjukvårdsmaterial och fordon till tekniska konsulttjänster, skärgårdstrafik och snöröjning. Det är inte bara stora företag som levererar till kommunen, även mindre leverantörer och egenföretagare har avtal med oss.

För dig som företagare finns det stora affärsmöjligheter som leverantör till offentlig sektor, som totalt i Sverige omsätter 500-800 miljarder kronor. Genom att öka din kompetens inom offentlig upphandling, ökar du möjligheterna för ditt företag att växa inom en marknad som påverkar samhällsekonomin såväl lokalt och regionalt som nationellt och inom EU.

Aktuella upphandlingar

Vi annonserar våra upphandlingar elektroniskt. Via annonserna kan du kostnadsfritt och enkelt beställa förfrågningsunderlagen för våra aktuella upphandlingar.

Länk till våra annonserade upphandlingar.

Uppdaterad: 2019-11-26 08.46