Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Miljöbalken ska bland annat tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter. Yrkesmässig hygienisk verksamhet omfattas därför av miljöbalkens krav och ansvaret för den operativa tillsynen av detta ligger på Plan- och miljönämnden.

Till dessa verksamheter räknas till exempel:

  • Fotvård
  • Piercing/håltagning
  • Tatuering
  • Akupunktur

Planerar du att bedriva verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling måste detta anmälas till Plan- och miljönämnden.

Handläggningtid: 6 veckor
Kostnad: 2 160 kr

Verksamhetsutövare har ett eget ansvar för att fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet, detta utförs med en så kallad egenkontroll. Egenkontrollen skall bland annat innehålla ansvarsfördelning i företaget, rutiner för drift, underhåll, städning, rengöring, hygien och avfall. Det är bland annat genom denna som tillsynsmyndigheten kontrollerar hur verksamheten fungerar.

Uppdaterad: 2016-07-07 12.55

Kontakt

Miljöinspektör
Evgeny Krakov
0978-120 38
evgeny.krakov
@kommun.pajala.se

Miljöinspektör
Emiliano Santos
0978-122 52
emiliano.santos
@kommun.pajala.se

Miljöinspektör
Martina Törmä
0978-120 37
martina.torma
@kommun.pajala.se