Bygglov

Följande handlingar behövs för bygglovsansökan

  • Situationsplan, 1:400-1:1000, baserad på nybyggnadskarta eller primärkarta
  • Fasadritningar, 1:100
  • Planritning, 1:100
  • Sektionsritning, 1:100
Uppdaterad: 2016-07-07 10.31

Kontakt

Bygglovshandläggare
Veronica Andersson
0978-121 28
veronica.andersson2@
kommun.pajala.se

Bygglovshandläggare
Maria Alldén
0978-122 29
maria.allden@
kommun.pajala.se

Telefontider bygglovshandläggare
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag, torsdag, fredag: 09.30-11.30