Starta och driv eget företag

Vill du starta ett eget företag? Kommunen tillsammans med NyföretagarCentrum finns som stöd för dig i processen.

NyföretagarCentrum Nord

NyföretagarCentrum Nord erbjuder rådgivning till dig som funderar på att starta företag eller nyligen startat eget. Rådgivning är alltid kostnadsfri, konfidentiell och objektiv. NyföretagarCentrum Nord har verksamhet i Luleå, Haparanda, Övertorneå och Pajala. Via webbplatsen www.nyforetagarcentrum.se/nord kan du läsa mer om verksamheten, olika aktiviteter, hitta kontaktuppgifter samt boka tid för rådgivning via webbokningen. Rådgivningen kan genomföras på plats i Pajala eller online.

Externa sidor du kan ha stor nytta av:
Verksamt är en sida där Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samarbetar för att hjälpa dig att gå från en idé, till att starta eget, driva ett företag, utveckla företaget och information till den som vill avveckla sitt företag.

Tillväxtverket har till uppgift att se till hållbar tillväxt och utveckling i företag och regioner genom att bland annat underlätta förnyelse och att göra det enklare för företag i praktiken.

Skatteverket hjälper dig i frågor och regler som rör skatter, moms, företagsformer, att starta och driva företag samt regler för arbetsgivare.

Almi Företagspartner AB Erbjuder rådgivning och hjälp till finansiering till personer som har en affärsidé de vill förverkliga. Samt bidrar till befintliga företags utveckling.

Uppdaterad: 2019-11-26 08.46