Förstudierapport - Med människor som motor

Förstudien har fokuserat på att identifiera och belysa de värden som är viktiga för oss när det gäller att leva och bo i Pajala kommun. Detta är början av ett spännande och viktigt arbete, och när vi blickar framåt vill vi se till att bevara och utveckla alla de saker som gör kommunen till en bra plats att verka och bo på!

Mer info i bifogad pdf som du hittar här

 

Uppdaterad: 2020-01-20 08.30