Rapporter och Analyser

Att Pajala står inför en framtida utmanning med tanke på det som sker regionalt men även den omvärldsutveckling som påverkar oss är något som är väl känt. Tidigare rapporter och analyser kommer därför att omvärderas i när framtid. Dessa finns som länkar till vänster.

Uppdaterad: 2019-01-21 14.18